Tjänster

Jag behandlar inte sjukdomar utan rättar till och förebygger obalanser och stresstillstånd. Vid balansering av kroppen utgår vi från att sjukdom egentligen bara är stopp på flöde. När din kropp och själ får de rätta förutsättningarna och hjälp den behöver så kan den reparera sig själv. Kroppen är fantastisk!


Kroppsbalansering

Här är några exempel på vad din kropp kan justera vid en balansering:

 • stress
 • kroniska problem
 • virus, bakterier, svamp, parasiter
 • inflammationer
 • allergier
 • psykiska och emotionella problem
 • hudproblem
 • hormonstörningar
 • mag- och tarmproblem


Hur funkar det?

Du får sitta eller ligga bekvämt. Runt dina hand- och fotleder samt huvudet placeras band som är kopplade till det datorbaserade instrumentet, Quex. Via banden tar Quex emot elektriska impulser från din hjärna och övriga delar av kroppen. Dessa frekvenser samlas sedan ihop i datorn. Quex hittar ca 12000 olika substanser. Även "gamla symtom" går att spåra. Vid en balansering skickar Quex frekvenser till områden där störningar finns och rättar till obalansen just där. Alla celler har en specifik frekvens. Inget av det detta gör ont eller känns på något sätt. 


Neurofeedback

Neurofeedback är en behandlingsmetod för psykiatriska funktionsnedsättningar som är vanlig i USA och Europa. Intresset för metoden har ökat och nu kommit till Sverige. Metoden har studerats sedan 1960-talet och med hjälp av teknikutveckling förfinats. Under senare år har flera studier kommit fram till att neurofeedback effektivt kan behandla bland annat ADHD-symtom. Det finns mycket internationell forskning och metoden används med framgång i bland annat Norge, Tyskland och i USA. USA har kommit längst med forskningen och läkarförbundet rekommenderade år 2013 Neurofeedback som den första insatsen för barn med ADHD.


Hur fungerar neurofeedback?
Under en neurofeedbackbehandling får klienten feedback på sin egen hjärnaktivitet. Elektroderna som placeras på hårbotten mäter hjärnaktiviteten och en dator processar dessa hjärnvågsfrekvenser. Den här aktiviteten kommer klienten till del i form av visuell och/eller auditiv feedback. När klienten tittar på skärmen och får visuell feedback produceras hjärnvågsaktivitet. Träningen syftar till en mer reglerad prestation.


Fakta om instrumentet

Quex är ett datorbaserat instrument som analyserar och balanserar. Obalanser i kroppen ger på sikt störningar i organfunktioner och med Quex kan man justera den balansen och hjälpa kroppen att ta hand om dessa på egen hand. Den analyserar precis allt och med en tillförlitlighet inte likt något annat instrument som finns idag inom energimedicin. Du kan ha proble eller symtom som du vill ha hjälp med eller så vill du göra en allmän koll på din hälsa och få lite mer energi. Grunden i programvaran är TCM, Traditionell kinesisk medicin med akupunktur och meridianlära, chakrabalansering, cranio-sacral terapi, m.fl. (alltså holistiskt tänkande) dagens medicin finns också med.


Massageterapi

Jag har läst till massageterapeut på Axelsons. Det innebär att jag har kunskaper för att ge proffessionella behandlingar som går djupare och uppnår större resultat än den friskvårdande och avslappnande massagen som en massör kan ge. Jag kan jobba med muskelrelaterade besvär och problemlösning!

Innan ditt besök bör du veta att:

 • du inte konsulterar en doktor utan en frekvensterapeut.
 • det handlar om balansering, inte några medicinska procedurer.
 • terapeuten arbetar med naturlig hälsa och friskvård och analyserar med hjälp av ett datorbaserat instrument.
 • du erbjuds inte medicin, kemiska preparat eller radioaktiv behandling. Ingen diagnos ställs eller behandling på specifick sjukdom. Endast nivån på ditt välmående mäts.
 • du väljer av egen fri vilja att konsultera och genomgå sessionen/sessioner.
 • du är medveten om att denna metod inte rekommenderas av svensk sjukvård för tillfället.
 • om det i analysen finns tecken på något som inte ryms inom terapeutens område kommer du att rekommenderas läkarkonsultation.
 • du bestämmer själv vem du talar med om denna metod och vad resultatet givit dig. Terapeuten har tystnadsplikt.
 • du godkänner att dina uppgifter sparas för att göra rättvis bedömning av ditt välmående via Quexutrustningen.

Pris för kroppsbalansering: 

  1500 krPris för massageterapi

950 kr per besök (1h)